กิจกรรมการส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุล ปี พ.ศ 2562

กิจกรรมการส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมและครัวเรือนที่ประสบภัยได้รับความเสียหายจากพายุโพดุล

ปีพ.ศ 2562

          วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลโนนบุรีร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยนายรัตชัย  ไชยคำมี (นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี) พร้อมด้วยผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดกาฬสินธุ์ และรองนายกเทศมนตรีฯ/ปลัดเทศบาลฯ /รองปลัดเทศบาลฯ/ผอ.กองแต่ละกอง/หัวหน้าฝ่าย/กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบภัยน้ำท่วมและครัวเรือนในเขตพื้นที่ที่ประสบภัยได้รับความเสียหายจากพายุโพดุล ปี พ.ศ 2562 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ในครั้งนี้                                อัปเดทข้อมูล/กิจกรรมโดยนางสาวเสาวคนธ์  วะสมบัติ (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

 

Print Friendly, PDF & Email

Notice: Undefined index: s_blog_enable_comments in /home/nonburee1/domains/nonburee.go.th/public_html/wp-content/themes/seed2/comments.php on line 17