หน้าแรก

เมนูหลัก

แผนพัฒนาเทศบาล

ข้อมูลในพื้นที่

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 12

การจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

4 ธันวาคม 2563 วันที่ 3/12/2563 นาง นฤมล สิงห์เงา ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรีปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี ร่วม งาน ่แถลงข่าว ” หนาวนี้ที่ภูสิงห์ @ สหัสขันธ์ ณ ที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์
1 ธันวาคม 2563 นำเสนอ ความรู้เกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
13 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์ สิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี 2564
10 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กองสวัดิการได้้จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลโนนบุรี ณ หอประชุม เทศบาลตำบลโนนบุรี เวลา 9.00 น.
4 พฤศจิกายน 2563 ความรู้เกียวกับเทศบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
31 ตุลาคม 2563 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น.ประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งจัดขึ้นในทุกๆปี ณ หนองสระตลาดสดโนนบุรี และ กิจกรรมอื่นๆ

แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ

1 2 3 5

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร