043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

E-Service / ช่องทางร้องเรียน ช่องทางแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างส่วนราชการ

แผนงานต่างๆ

Social Network

ติดต่อเราได้ที่

 

 

 

 

 

           

สำนักงานเทศบาลตำบลโนนบุรี

ถนนหน้าเมือง อำเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46140
โทรศัพท์ 0 4387 1566 , 0 4387 1096
E-mail : Nonburee2542@gmail.com

Facebook
Twitter
LinkedIn