การประชุมความพร้อมการจัดระเบียบตลาดสดน่าซื้อ

การประชุมเปิดโอกาศให้ชาวตลาดสดเทศบาลตำบลโนนบุรีแสดงความคิดเห็นเกียวกับการพัฒณาตลาด

Print Friendly, PDF & Email
8 กรกฎาคม 2563