ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบเพื่อการเกษตร) แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.3 ต.โนนบุรี

          ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ก่อสร้างระบบสูบน้ำดิบเพื่อการเกษตร)                   แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.3 ต.โนนบุรี 

Print Friendly, PDF & Email
8 กรกฎาคม 2563