ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายท่อส่งน้ำ) แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.7,4,6,8 ต.โนนบุรี

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ขยายท่อส่งน้ำ)

แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.7,4,6,8 ต.โนนบุรี

Print Friendly, PDF & Email
8 กรกฎาคม 2563