วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 นำโดยนายรัตนชัย ไชยคำมี นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรีลงพื้นที่คัดกรองที่ตลาดสดเทศบาลโนนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 นำโดยนายรัตนชัย ไชยคำมี นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี พร้อมกับผู้บริหารทุกระดับ ผอ.กองทุกกอง เจ้าหน้าที่/พนักงาน ทุกคน ร่วมกันลงพื้นที่ตลาดสดเทศบาลโนนบุรี เพื่อคัดกรองกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า และคนที่มาซื้อของที่ตลาด เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันโรคโคโรน่า 2019

Print Friendly, PDF & Email
6 มิถุนายน 2563