วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นำโดยนายรัตนชัย ไชยคำมี นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี นำทีมงานป้องกันทำความสะอาดตลาดสดโนนบุรี

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นำโดยนายรัตนชัย ไชยคำมี นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี พร้อมกับทีมงานป้องกัน และกองสาธารณสุขตำบลโนนบุรี ร่วมด้วยช่วนกันล้างตลาดสดโนนบุรีเพื่อให้สะอาดและป้องกันโรคโควิด-19

และได้มอบเงินสนับสนุนให้กับทีมงาน ป้องกัน เพื่อเป็นกำลังใจ 

Print Friendly, PDF & Email
3 มิถุนายน 2563