วันที่ 19 มีนาคม 2563 นำโดยนายรัตนชัย ไชยคำมี นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี นำหน้ากากอนามัยแจกให้กับพี่น้องชาวตลาดเทศบาลโนนบุรี

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นำโดยนายรัตนชัย ไชยคำมี นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี นางสิริกาญจน์ คำมะภา รองนายกเทศมนตรี นางนฤมล สิงห์เงา ปลัดเทศบาล นายอรุณ วงละคร รองปลัดเทศบาล ผอ.กองทุกกอง พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลโนนบุรี ได้ร่วมกันแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องตลาดสดโนนบุรี เพื่อป้องกันและการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 ที่กำลังแพร่ระบาดยุในขณะนี้

ด้วยความห่วยใยจากเทศบาลตำบลโนนบุรี

Print Friendly, PDF & Email
31 มีนาคม 2563