การอบรมการทำหน้ากากอนามัย 12/03/63

วันนี้. 12. มี.ค. 63 เวลา 10.00 น. โดยนายรัตนชัย ไชยคำมี นายกเทศมนตรี นางนฤมล สิงห์เงา ปลัดเทศบาล นายอรุณ วงละคร รองปลัดเทศบาล ผอ.กองทุกกอง พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลโนนบุรีและ จิตอาสา ร่วมกันทำหน้ากากอนามัยเพื่อรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 และทำแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนบุรี ตามนโบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์. “ศุกร์นี้มีครบแน่”

Print Friendly, PDF & Email
31 มีนาคม 2563