การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 วันที่ 24 ก.พ 2563 เวลา 9.30

การประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 วันที่ 24 ก.พ 2563 เวลา 9.30 เป็นไปด้วยความพร้อมเพียง

Print Friendly, PDF & Email
31 มีนาคม 2563