งานบุญข้าวจี่โนนบุรี ประจำปี 2563 วันที่ 21/2/2563

งานบุญข้าวจี่โนนบุรี ประจำปี 2563 วันที่ 21/2/2563  “ซอยกันปั้น ปันกันจี่ แบ่งกันกิน ” ทำบุญตักบาตร นุ่งซิ่น นั้งสาด ทำบุญทวายต้นข้าวจี่ แด่พระคุณเจ้า

Print Friendly, PDF & Email
31 มีนาคม 2563