การประชุมโครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ วันที่่7/02/2563

การประชุมโครงการพัฒนาตลาดสดน่าซื้อ วันที่่7/02/2563(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนบุรี เป็นไปด้วยความราบรื่น และได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดสดเทศบาลโนนบุรีเป็นอย่างดี

Print Friendly, PDF & Email
ข้ามไปยังทูลบาร์