วันนีเวลา 11.00 น.นายรัตนชัย ไชยคำมี นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี ได้มอบเงินชมรมพัฒนาผู้สูงอายุ (เพื่อนช่วยเพื่อน)

วันนีเวลา 11.00 น.นายรัตนชัย ไชยคำมี นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี ได้มอบเงินชมรมพัฒนาผู้สูงอายุ (เพื่อนช่วยเพื่อน) ให้กับทายาทผู้วายชนม์ ม.5 บ้านสิงห์บุรี (รายนายเรียม มีวุฒิ)

 

Print Friendly, PDF & Email
8 กรกฎาคม 2563