กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

    กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

       ในวันที่ 1 มกราคม  2563 เวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลโนนบุรี
ร่วมกับ หน่วยงานทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
โดยมีว่าที่ร้อยโท อุทิศ  คงรอด (นายอำเภอสหัสขันธ์) นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี
 ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี พนักงานเทศบาล ประชาชนทั่วไป อำเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ อัปเดตกิจกรรม/โดย นางสาวศิริยากร อัศวะภูมิ 

 

Print Friendly, PDF & Email
6 มิถุนายน 2563