ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่งการกุศล วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562

ขอเชิญร่วมเดิน – วิ่งการกุศล 

ขอเชิญชวนสมัครวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการกุศล
สมทบกองทุนก่อสร้างอนุสาวรีย์เจ้าเมืองเชียงโสม
ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ เทศบาลโนนบุรี
อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

Print Friendly, PDF & Email
6 มิถุนายน 2563