ขอเชิญชวนสมัครวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการกุศล สมทบกองทุนก่อสร้างอนุสาวรีย์เจ้าเมืองเชียงโสม

ขอเชิญชวนสมัครวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการกุศล สมทบกองทุนก่อสร้างอนุสาวรีย์เจ้าเมืองเชียงโสม

ขอเชิญชวนสมัครวิ่งมินิมาราธอนเพื่อการกุศล
สมทบกองทุนก่อสร้างอนุสาวรีย์เจ้าเมืองเชียงโสม
ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ เทศบาลโนนบุรี
อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyrj2mdgxrINabAEAJuoSHL–wkjWa46j9dsEmGJY-BoI93w/viewform?fbclid=IwAR1-YPwn2Ga5UFF9ds5C1lez2JzEJQs-AZbKtrLUiFiiib-S8mpHsZKRWv0

Print Friendly, PDF & Email
6 กรกฎาคม 2563