043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตของ

เทศบาลตำบลโนนบุรี

           มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตของ
    เทศบาลตำบลโนนบุรี

มาตรการป้องกันการรับสินบนของเทศบาลตำบลโนนบุรีโนนบุรี

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ