043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการ/กิจกรรมสื่อสัญจร On Tour : สไตล์นวัตวิถี อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

โครงการ/กิจกรรมสื่อสัญจร On Tour : สไตล์นวัตวิถี อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปี 2562

         ด้วยระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลโนนบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการฯดังกล่าว กำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอสหัสขันธ์ นำโดยนางนฤมล  สิงห์เงา (ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี) พร้อมกลุ่มองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในอำเภอสหัสขันธ์ ได้ร่วมในการต้อนรับทีมคณะสื่อสัญจร On Tour : สไตล์นวัตวิถี เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มี สไตล์นวัตวิถี ในครั้งนี้ /                                                                  อัปเดทรูปภาพกิจกรรมโดย นางสาวเสาวคนธ์  วะสมบัติ   (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ