043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการ/กิจกรรมสื่อสัญจร On Tour : สไตล์นวัตวิถี อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

         ด้วยระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลโนนบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวและกีฬาอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการ/กิจกรรมกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอสหัสขันธ์ นำโดยว่าที่ร้อยโทอุทิศ  คงรอด (นายอำเภอสหัสขันธ์) พร้อมด้วย นายรัตนชัย  ไชยคำมี (นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี) /นางนฤมล  สิงห์เงา (ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี) และกลุ่มองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในอำเภอสหัสขันธ์ ได้ร่วมในการต้อนรับทีมคณะสื่อสัญจร On Tour : สไตล์นวัตวิถี เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มี สไตล์นวัตวิถี ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวีระศักดิ์  ศรีโสภา (รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์) ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวในครั้งนี้ /อัปเดทรูปภาพกิจกรรมโดย นางสาวเสาวคนธ์  วะสมบัติ (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ