043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

การแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลงัปี(2561-2563)แนบท้ายกำหนดโครงสร้างราชการเทศบาลตำบลโนนบุรี

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ