043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เทศบาลตำบลโนนบุรีโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ล้างทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลโนนบุรี(25/12/63)

เทศบาลตำบลโนนบุรีโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ล้างทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลโนนบุรีเพื่อรณรงค์ควบคุมป้องกันการระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 และตามมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ  วันที่    (25/12/63)

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ