043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อบรมโครงการฟื้นฟูสรรมถภาพผู้สูงอายุพิชิตข้อเข่าเสื่อมตำบลโนนบุรี

วันที่ 22-23 กันยายน 2563  รองนายกเทศมนตรี นาย ดำรง นาไชโย รักษาการแทน ได้ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการฟื้นฟูสรรมถภาพผู้สูงอายุพิชิตข้อเข่าเสื่อมตำบลโนนบุรี ณ หอประชุมเทศบาลโนนบุรี รวมกับ คณะแพท์โรงพยาบาลสหัสขันธ์ และ กองสาธารณสุข กองสวัสดิการสังคม ซึ่งโครงการนี้ ได้ทำให้ผู้สูงอายุ ได้ดูแลสุขภาพของตนเอง มากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องการกิน การนอน การเดิน และการออกกำลังกายเพื่อให้ ไม่มีปัญหาในเรื่องของข้อเข่าเสือม และป้องกัน ได้อย่างถูกวิธี

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ