043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หนังสือราชการ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและแนวทางเวชปฏิบัติ สำหรับผู้ที่มีภาวะกลืนลำบาก

(Clinacal Practice Gguidelines : dysphagia)

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ หนังสือได้ทางเว็บไซต์

https://qrgo.page.link/fKRJx

https://drive.google.com/drive/folders/14IH9PzrYu0jTwAaSanBjq6F2AbPgQnOE

(Urdan and infrastrure management of Local government oranizations Course)

www.kalasinlocal.go.th

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ