043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประวัติความเป็นมา  :
ซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว พบครั้งแรกเมื่อปี พ . ศ . 2513 โดยพระญาณวิสาลเถร(พระครูวิจิตรสหัสคุณ )เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน และได้นำกระดูกที่พบมาเก็บรักษาไว้ โดยคิดว่าเป็นไม้กลายเป็นหิน ในปีพ . ศ . 2521 นายวราวุธ สุธีธรนักธรณีวิทยาและคณะจาก กรมทรัพยากรธรณีได้เดินทางมาสำรวจธรณีวิทยาบริเวณนี้และได้พบตัวอย่างดังกล่าวจึงได้แจ้งว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์
ต่อมาในปี พ . ศ . 2523 คณะสำรวจโบราณคดีวิทยาไทย – ฝรั่งเศส ได้นำกระดูกเหล่านั้นจำนวน 3 ท่อนไปศึกษาพบว่าเป็นส่วนของกระดูกขาหน้าของไดโนเสาร์ซอโรพอด ( Sauropod ) จนกระทั่งในเดือนตุลาคม พ . ศ . 2537 ได้พบแหล่งสะสมกระดูก ที่บริเวณร่องน้ำเชิงเขาข้างถนน
จึงได้ทำการสำรวจขุดค้นและอนุรักษ์อย่างเป็นระบบแต่ ในขณะนั้นเป็นหน้าฝน ฝนตกขังในหลุมสำรวจจึงได้หยุดทำการสำรวจและมาดำเนินการ ในการขุดสำรวจใหม่ในเดือนพฤศจิกายน พ . ศ . 2537 จากการขุดเปิดหน้าดินพบกระดูกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งเดือนตุลาคม พ . ศ . 2538 พบกระดูก
ไดโนเสาร์กินพืชมากกว่า 6 ตัว มีจำนวนกระดูกมากกว่า 630 ชิ้น คณะสำรวจจึงต้องจัดสร้างศาลาคลุมหลุมขุดค้น เพื่อให้รักษาซากกระดูกจากแดดฝน และสามารถขุดค้นได้ พระครูวิจิตรสหัสคุณได้เมตตาให้คณะสำรวจ ได้อาศัยศาลาในวัดเป็นห้องปฏิบัติการและพักแรม ทำให้คณะสำรวจสามารถขุดเปิด ซากกระดูกไดโนเสาร์ได้มาก และสมเด็จ พระเทพ รัตนราชสุดาฯสามบรมราชกุมารีได้เสด็จทอดพระเนตรซากกระดูกไดโนเสาร์ใน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ . ศ . 2538

การจัดแสดงภายใน  :
การจัดแสดงภายในเป็นการจัด แสดงกระดูกและซากไดโนเสาร์ที่ขุดพบบริเวณภูกุ้มข้าวซึ่งได้มีการขุดพบซากกระดูกไดโนเสาร์เ ป็นจำนวนมากในชั้นหินทรายหมวดหินเสาขัว ( Sao KHua Formation ) ยุคครีเทเซียสตอนต้น( Early Cretaceous ) อายุประมาณ 130 ล้านปี
แหล่งขุดค้นนี้พบกระดูกไดโนเสาร์ซอโรพอด ( Sauropod ) ซึ่งเป็นไดโนเสาร์กินพืชจำนวนมากที่สุดเท่าที่มีการขุดค้นในประเทศไทย โดยพบมากกว่า 650 ชิ้น ประกอบด้วยไดโนเสาร์ซอโรพอด ( Sauropod ) อย่างน้อย 7 ตัวพบชิ้นส่วนต่างๆเกือบครบทุกส่วนซึ่งชิ้นหนึ่งในนั้นชิ้นส่วนยังคงเรียงรายต่อกันเป็นโครงเกือบสมบูรณ์ทั้งตัวนอกจากนี้ยังพบฟัน และชิ้นส่วนของหัวกะโหลกหลายชิ้น ทำให้ทราบว่าในแหล่งนี้มีไดโนเสาร์ 4 ชนิด
คือ ไดโนเสาร์ซอโรพอด ( Sauropod ) 2 ชนิด ชนิดหนึ่งคือภูเวียงโกซอรัส สิริธรเน ( Phuwianggosaurus sirindhornae )และอีกชนิดหนึ่งอยู่ระหว่างการวิจัย อีก 2 ชนิดเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ คือ พบฟันของไดโนเสาร์ สยามโมซอรัสธีธรณี( Siamosaurus steetorani) และสยามโมไทรันนัส( Siamotyrannusisanensis ) สัตว์ร่วมสมัยที่พบในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ หอยน้ำจืดสองฝา ( Bivaive )ปลาเลปิโดเทส ( Lepidotes ) จระเข้โกนิโอโฟลิส ( Gonipholis )เต่า ( Tuttie ) และปลาฉลามน้ำจืดไฮโบดอน ( Hybodontshark )

 


ภูกุ้มข้าว จ.กาฬสินธุ์ แหล่งขุดค้น ไดโนเสาร์แหล่งใหญ่สุดในประเทศไทย อยู่ อ.สหัสขันธ์ หาไม่ยากครับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อของ กาฬสินธุ์จะมีป้ายบอกทางตลอดครับแหล่งขุดค้นจะอยู่ภายใน วัดสักกะวันมีการขุดค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่ จำนวนถึง 8 ซากภายในหลุมเดียวกัน นับเป็นหลุมขุดค้นที่มีซากไดโนเสาร์รวมกันมากที่สุดแห่งหนึ่งของเอเซีย และยังมีซาก ไดโนเสาร์ต่างๆอีกมาก
ภูกุ้มข้าวเป็น แหล่งไดโนเสาร์กินพืชที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย โดยพบกระดูกไดโนเสาร์เกือบทั้งตัวกองรวมอยู่กับกระดูกไดโนเสาร์กินพืชพันธุ์ต่าง   ๆอีก 2 – 3 ชนิด กระดูกทั้งหมดอยู่ในชั้นหินที่วางตัวอยู่บนไหล่เขา รูปร่างคล้ายฝาชี ซากดึกดำบรรพ์ไดโน เสาร์ภูกุ้มข้าวพบครั้งแรกเมื่อปี2513โดยพระครูญาณวิสาลเถร(พระครูวิจิตรสหัสคุณ) เจ้าอาวาสวัดสักกะวันและได้นำ กระดูกที่พบมาเก็บรักษาโดยคิดว่าเป็นไม้ซึ่งกลายเป็นหิน ….ในปี 2521 นายวราวุธ สุธีธร นักธรณีวิทยาและคณะจากกรมทรัพยากรธาณีได้เดินทางมาสำรวจธรณีวิทยาบริเวณนี้ และได้พบตัวอย่างดังกล่าว จึงแจ้งว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ