สินค้า OTOP ผ้าพิ้นเมือง ขอกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ตำบลโนนบุรี

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง

 35 โนนสามัคคี หมู่ 4 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140

ติดต่อ : นางปราณี รุทเทว

โทร :  043-871181

Print Friendly, PDF & Email