043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1(รายเดือน) เดือน มิถุนายน 2562 งบประมาณ ประจำปี 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1(รายเดือน) เดือน มิถุนายน 2562 งบประมาณ ประจำปี 2562

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ