043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันนี้เวลา 10.00 น. นำโดยนายดำรง นาไชยโย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร /หัวหน้าส่วนราชการ/ สมาชิกสภา/ กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ร่วมกันประชุม ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการจัดงานประเพณีลอยกระทง ณ ห้องประชุมชั้น 2

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ