043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 3. ส.ค. 63. เวลา 13.30 น. นายรัตนชัย ไชยคำมี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล จัดการประชุมงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี

เวลา 13.30 น. นายรัตนชัย ไชยคำมี นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองทุกกอง และหัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมพิจารณาการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนบุรี. ( ชั้น 2 )

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ