043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 23  ตุลาคม  2563 เวลา 10.00 น. กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ เชิงบันไดสวรรค์ เขาภูสิงห์ เต็มไปด้วยความภูมิใจ และความสมัคคี 

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ