043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น.ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นานดำรง นาไชยโย รองนายกรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี นางสิริกาญจน์ คำมะภา รองนายกเทศมนตรี นางนฤมล สิงห์เงา ปลัดเทศบาล นายอรุณ วงละคร รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน/ผอ.กอง/ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์โดยมีนายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานในพิธี

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ