043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 256

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายดำรง นาไชยโย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี เป็นคนกล่าวรายงาน โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 การปฏิบัติการช่วยเหลือและการกู้ภัยทางน้ำ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลโนนบุรี และแหลมโนนวิเศษ ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2563 โดยนายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์เป็นประธานในพิธี

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ