043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กองสวัดิการได้้จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลโนนบุรี ณ หอประชุม เทศบาลตำบลโนนบุรี เวลา 9.00 น.

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กองสวัดิการได้้จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลโนนบุรี ณ หอประชุม เทศบาลตำบลโนนบุรี เวลา 9.00 น.     เรื่องกิจกรรม และ สรุปการจัดงาน ต่างๆ ของชมรม ผู้สูงอายุตำบลโนนบุรี โดย นายดำรง  นาไชยโย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนบุรี รักษาการแทน ได้เป็นประธานในการประชุม และ เจ้าหน้าที่ ทั้งหมดของกองสวัดิการ เทศบาลตำบลโนนบุรี รวมชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในเรื่องต่างๆของการประชุมในครั้งนี้

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ