043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

   เป็นพุทธสถานอีกแห่งหนึ่ง ที่เงียบสงบร่มรรื่นวัดไตรภูมิแห่งนี้ได้มีการสร้างอุโบสถขึ้นใหม่มีลักษณะสวยงามทางสถาปัตยกรรม นอกจากนั้นทางวัดยังได้เก็บรักษาและรวบรวมวัตถุโบราณไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเยี่ยมเยียนไหเก่าแก่เป็นต้น ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจะมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมฟังธรรมเทศนาและรักษาศีลเป็นจำนวนมาก

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ