043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนเตาเผาถ่านกรณประชาชนในพื้นที่รอบข้างได้รับผลกระทบจากควันเตา

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนเตาเผาถ่านเพื่อหาวิธี ปรับปรุงแก้ปัญหาร่วมกันกรณีประชาชนในพื้นที่รอบข้างได้รับผลกระทบจากควันเตาเผาถ่าน ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศ  หมู่ที่ 4 ตำบลโนนบุรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ