043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความฌปร่งใสในการดำเนิงานของหน่วยงานภาครัฐ(Intergrity and Transparency Aaaeserment:ITA) ปรำจำปีงบประมาณ 2563

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ