043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

รับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

รับสมัครคัดเลือกบรบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฝูเศรษฐกิจอัตราค่าตอบแทนรายได้ 5000 บาท เวลา/วัน   20  ต่อ 1เดือน  บุคคลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ