043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ฟอสซิลหอย พบอยู่บนภูสิงห์ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือสูงประมาณ 260 เมตรจากระดับน้ำทะเล ปานกลางพื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบ บริเวณแหล่งที่พบในชั้นหินกรวดมนอยู่ในยุคครีตาเชียสตอนต้น อายุประมาณ 130 ล้านปี ภายใต้ฟอสซิลหอยจะมีนัำหนักเพิ่มขึ้นและมีผลึกของแร่แทรกอยู่ภายในแวววาวคล้ายแก้วแร่ดังกล่าวคือแร่ “แคลไซต์” จากการค้นพบซากฟอสซิลหอยนั้นจึงสันนิษฐานได้ว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าวในอดีตเป็นทะเลสาปน้ำจืดมาก่อนทางอำเภอสหัสขันธ์จึงได้จัดทำป้ายนำทางแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาชมและศึกษา พร้อมจัดทำป้ายบรรยายให้ความรู้ในบริเวณดังกล่าวเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาของอำเภอสหัสขันธ์อีกแห่งต่อไป

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ