043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตราที่121 เชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(www.dnp.go.th)

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ