043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

:::::ด้วยความห่วงใย:::::

::ป้องกันใว้ก่อน::

::สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าร้านสะดวกซื้อ::

::ยิ่งปลดล๊อค ยิ่งต้องป้องกัน::

:::หมั่นล้างมือ/สวมหน้ากากอนามัย-ผ้า/เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร :::

::ติดต่อราชการขอให้สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าอาคารและตลอดเวลาที่มาติดต่อราชการ::

***เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19***

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ