043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศเทศบาลตำบลโนนบุรี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลาหรือมาสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นและไม่ได้รับเลื่อนขั้นเงินเดือน

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ