043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประกาศเทศบาลตำบลโนนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาลตำบลโนนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ