043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 5 ตุลาคม 2536

พิธีสักการะพระประชาชนบาล นายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานในพิธี สักการะพระประชาชนบาล นายยงยุทธ หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัอกาฬสินธุ์ประธานเปิดฟ้อนรำ และมหกรรมสินค้าโอทอป ซึ่งการจัดงานมีการฟ้อนรำของหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐ และเอกชนร่วมงานด้วย 8ตำบล 85 หมู่บ้าน ณ ลานพระประชาชนบาล

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ