043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี ๒๕๖๒

     ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอำเภอสหัสขันธ์ร่วมกับวัดพุทธาวาสภูสิงห์ คณะสงฆ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลโนนบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๗ แห่ง
ในอำเภอสหัสขันธ์ ส่วนราชการทุกภาคส่วน คณะกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในอำเภอสหัสขันธ์ ได้มีการจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตร
เทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล  ประจำปี ๒๕๖๒
ขึ้นในวันที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานธรรมเชิงเขาภูสิงห์ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และอนุสาวรีย์
พระประชาชนบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  อัพเดทภาพกิจกรรมโดย นางสาวศิริยากร  อัศวะภูมิ

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ