043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ความรูเกียวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ที่ กส ๐๔๑๘/ว๑๐๐๓

สามารถ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.gad.moi.go.th

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ