043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตของเทศบาลตำบลโนนบุรี พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เดือน

จำนวนเรื่อง

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยุติเรื่อง

หมายเหตุ

    ตุลาคม 2562
    พฤศจิกายน 2562
    ธันวาคม 2562
    มกราคม 2563
    กุมภาพันธ์ 2563
    มีนาคม 2563
    เมษายน 2563
    พฤษภาคม 2563
    มิถุนายน 2563
    กรกฎาคม 2563
    สิงหาคม 2563
    กันยายน 2563
รวม

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ