043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

E-Service / ช่องทางร้องเรียน ช่องทางแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับหน่วยงาน

โครงสร้างส่วนราชการ

แผนงานต่างๆ

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานธรรมะเชิงเขาภูสิงห์

 

 ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ขึ้นในวันที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานธรรมะเชิงเขาภูสิงห์

              ด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอำเภอสหัสขันธ์ร่วมกับวัดพุทธาวาสภูสิงห์ คณะสงฆ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลโนนบุรี

ได้กำหนดจัดงานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ขึ้นในวันที่ ๑๘-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานธรรมะ

เชิงเขาภูสิงห์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และลานอนุสาวรีย์พระประชาชนบาล ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 

Facebook
Twitter
LinkedIn