043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรมวันเด็กเทศบาลตำบลโนนบุรี ประจำปี 2563

        ด้วยเทสบาลตำบลโนนบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชมรมกำนัน
ผู้ใหญ่บ้านฯ และสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลโนนบุรี ได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น
ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 8.00 น.-12.00 น.ณ บริเวณลานกีฬาเอกประสงค์
เทศบาลตำบลโนนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก และเยาวชน ได้มีโอกาสแสดงทักษะ
ความถนัดความสามารถของตนเองในทางสร้างสรรค์ (อัพเดทข้อมูลกิจกรรมโดยนางสาวศิริยากร อัศวะภูมิ)

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ