043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

       ในวันที่ 1 มกราคม  2563 เวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลโนนบุรี
ร่วมกับ หน่วยงานทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
โดยมีว่าที่ร้อยโท อุทิศ  คงรอด (นายอำเภอสหัสขันธ์) นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี
 ปลัดเทศบาลตำบลโนนบุรี พนักงานเทศบาล ประชาชนทั่วไป อำเภอสหัสขันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ อัปเดตกิจกรรม/โดย นางสาวศิริยากร อัศวะภูมิ 

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ