043-871-566 , 043-871-096

เทศบาลตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

การฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562

           ในวันที่ 1-5 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลโนนบุรีร่วมกับ อปท. ทั้ง 8 ตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ และหน่วยกู้ภัย ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (การปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยการอพยบเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่) โดยมี นายรัตนชัย  ไชยคำมี (นายกเทศมนตรีตำบลโนนบุรี) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีแขกผู้มีเกียรติ โดยมี สถานีตำรวจภูธรสหัสขันธ์/คณะผู้บริหาร/ สมาชิกสภาเทศบาล /ปลัด/รองปลัด/หัวหน้าสำนักปลัด/ผอ.กอง/หัวหน้าฝ่าย/ได้ร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย อัปเดตกิจกรรม/โดย นางสาวเสาวคนธ์  วะสมบัติ (นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ)

แชร์เรื่องนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ข่าวอื่นๆ